วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ลำดับเรขาคณิต

    บทนิยาม ลำดับเรขาคณิต คือ ลำดับที่มีอัตราส่วนของพจน์ที่ n+1 ต่อพจน์ที่ n เป็นค่าคงที่
    ทุกค่าของจำนวนนับ
    n และเรียกค่าคงที่นี้ว่า อัตราส่วนร่วม

ถ้า a1, a2, a3, …, an, an+1 เป็นลำดับเรขาคณิต แล้ว จะได้


เท่ากับค่าคงที่ เรียกค่าคงที่นี้ว่า อัตราส่วนร่วม
(Common ratio) เขียนแทนด้วย r

    ตัวอย่าง ลำดับเรขาคณิต


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น